บันทึก blog
ปฏิทินประจำปี 2564 “เล่าเรื่องเมืองยั่งยืน”

ภาพ ภัทรพร อภิชิต

เรื่อง ภัทรพร อภิชิต

เดอะมนต์รักแม่กลองได้ชักชวนชุมชนและผู้ประกอบการ 10 รายซึ่งเป็นตัวแทนขององค์ประกอบอันหลากหลายในความเป็นเมืองสมุทรสงคราม ที่มีแง่มุมความมุ่งหมายไปในเชิงการเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ให้มาร่วมกันทำการทดลองและถอดบทเรียนว่าเราจะใช้วิธีการสร้างสรรค์เรื่องเล่า (Storytelling) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากได้จริงหรือไม่? และได้อย่างไร? ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนวิถีบ้านสวนกึ่งทะเลที่สอดคล้องสัมพันธ์บนฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ผลงานการเล่าเรื่องชิ้นแรกที่เปิดตัวสู่สาธารณะแล้วก็คือ ปฏิทินประจำปี 2564 "เล่าเรื่องเมืองยั่งยืน" นั่นเองค่ะ เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นเชื่อมโยงกับกาลเวลาอย่างไม่ต้องสงสัย คือมีความสืบเนื่องจากอดีตที่เป็นมา มีปัจจุบัน และมีการส่งต่อไปถึงอนาคตได้ ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของวันนี้ แต่เป็นเมื่อวาน และจะเป็นพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงด้วย ปฏิทินแห่งกาลเวลาจึงเป็นการเริ่มต้นเดินหน้านับหนึ่ง

อ่านต่อ

อ่านเอาเรื่อง

บันทึก blog

ฅนแม่กลอง

กินอย่างแม่กลอง

ทัศนาจร