น้ำ คือ ชีวิตของพวกเรา

ภาพ กึกก้อง เสือดี

เรื่อง เรื่อง กึกก้อง เสือดี

2 ตุลาคม 2020

หยุดทิ้งน้ำเสียลงคลองวัดประดู่เสียที

คลองวัดประดู่ คือคลองเขตแดนระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ปากคลองทางตอนบนแยกออกจากคลองแควอ้อมซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองโดยตรง พื้นที่ริมคลองแควอ้อมเป็นชุมชนริมน้ำ วัดเก่าแก่ สวนผลไม้ สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ ที่ขึ้นชื่อของสมุทรสงคราม เป็นสวนยกร่องแบบดั้งเดิมที่อยู่ร่วมกับระบบน้ำตามธรรมชาติ

ริมคลองวัดประดู่เป็นชุมชนริมน้ำที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น เป็นคลองประวัติศาสตร์ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น

ตอนกลางของคลองวัดประดู่เป็นชุมชนสวนมะพร้าว นาข้าว และบ่อเลี้ยงปลา

น้ำในคลองวัดประดู่ไหลไปลงทะเลได้ 2 ทางหลักๆ ทางแรกไปทาง .เพชรบุรี  อีกทางหนึ่งไหลผ่านฝายที่ .แพรกหนามแดง ผ่านชุมชนยี่สาร ทั้งสองทางไปบรรจบกับคลองบางตะบูนและไหลลงทะเลบริเวณจะงอยปากของอ่าว .ไก่  น้ำบางส่วนจากคลองวัดประดู่ไปถึงคลองโคน คลองช่อง แพรกทะเล และไหลออกทะเล บางส่วนเข้าคลองขุดดอนจั่น และคลองประชาชมชื่น แตกแขนงไปตามคลองซอยอีกมากมาย

ตรงจะงอยปากอ่าว .ไก่ เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแครงแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงเลี้ยงคนทั้งประเทศนี้ เป็นแหล่งเคยตาดำที่ป้าบุญช่วยนำมาทำกะปิ เป็นแหล่งปลาอกกะแล้ที่ผู้ใหญ่แดงนำมาทำน้ำปลา บนแผ่นดินชายฝั่งก็เป็นนาเกลือสมุทรผืนสุดท้ายของประเทศ (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี)

ในระบบชลประทานใหญ่ คลองวัดประดู่เป็นเสมือนคลองทิ้งน้ำเป็นคลองรับ


น้ำจากฝั่งตะวันตกในเขต .ราชบุรี เป็นส่วนใหญ่ รวบรวมมวลน้ำทั้งจากพื้นที่เกษตรกรรม น้ำทิ้งชุมชน ฟาร์มหมู และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อระบายลงสู่ทะเล

คลองวัดประดู่น้ำเสียทุกปี โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน น้ำดำปี๋ ส่งกลิ่นเหม็น  เป็นอย่างนี้มากว่าสิบปี บางปีน้ำเสียทะลักสู่ทะเล สัตว์ทะเลลอยหัว หอยตายเป็นเบือ ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เรียกร้องแล้วก็เงียบหายไป เป็นฉากละครซ้ำซาก เป็นแผ่นเสียงที่ตกร่องเรื่อยมา

มิถุนายน 2563 ปีนี้ น้ำเสียมาอีกแล้ว มาอย่างหนักหน่วงกว่าทุกปี ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากพื้นที่เกษตรกรรม ฟาร์มหมู น้ำเสียจากครัวเรือน หรือไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตาม  ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะต้องรับภาระเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอกัน

ชาวบ้านที่ปลายน้ำกำลังยับยั้งไม่ให้น้ำเสียไหลลงทะเล ไปทำลายพื้นที่ชายฝั่งที่กำลังอุดมสมบูรณ์  ชาวนา  ชาวบ่อปลากำลังกังวลว่าน้ำเสียจะทะลักเข้าพื้นที่ตนเองหรือไม่ ชาวสวนมะพร้าว สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอก็กำลังวิตกว่าน้ำเสียจะไหลลงสู่คลองแควอ้อม และไหลไปสู่แม่น้ำแม่กลองในที่สุด

เดอะมนต์รักแม่กลอง ได้นำเสนออาหารที่มีคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนแม่กลอง และที่สำคัญล้วนเป็นผลผลิตจากสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสิ้น

เราไม่สามารถนิ่งนอนใจอยู่ได้ในขณะที่แหล่งอาหาร”  ที่ดีที่สุดของเรากำลังวิกฤต และถูกทำลาย

เราจะไม่ขอเป็นเพียงเสียงหนึ่งที่เรียกร้องให้สะสางปัญหาอันยืดเยื้อยาวนานนี้ลงเสียที แต่เราขอเรียกร้องให้ทุกๆ คน ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้ส่งเสียงไปพร้อมกับเรา เพื่อปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารที่ดีที่สุดที่หนึ่งของประเทศนี้ไปด้วยกัน

 

อ่านเอาเรื่อง

บันทึก blog

ฅนแม่กลอง

กินอย่างแม่กลอง

ทัศนาจร